Disclaimer & Privacy

Privacy


Gaver15.be respecteert uw privacy. We gebruiken uw gegevens om u doelgericht te informeren over onze diensten, onder meer via onze e-nieuwsbrief. De informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden. U kan uw gegevens ten allen tijde nakijken, wijzigen of schrappen. Een e-mail naar info@gaver15.be volstaat.